Ikona dostępności

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Znajdź

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie - BIP

WOJEWÓDZKI DOM KULTURY W RZESZOWIE
35-002 Rzeszów, ul. Stefana Okrzei 7

www.wdk.kulturapodkarpacka.pl
e-mail: wdk@kulturapodkarpacka.pl

numery telefonów:

Dyrekcja / Sekretariat - 17 853 25 35
Centrala - 17 853 52 57
Faks - 17 853 52 50


Konto bankowe WDK w Rzeszowie nr: 42150011001216500096130000

NIP: 813-02-68-047     -     REGON: 000276558


Modernizacja Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie
została przeprowadzona w ramach Projektu nr Z/2.18/I/1.4/3/04/U/5/06
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


(nowa i aktualna strona BIP-u WDK w Rzeszowie działa od dnia 1 lutego 2021 r.)