Ikona dostępności

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Znajdź

Dokumentacje kontroli

Dokumentacje kontroli znajdują się w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, ul. S. Okrzei 7

WDK w Rzeszowie prowadzi książkę kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne.
Książka kontroli wraz z protokołami pokontrolnymi znajduje się w sekretariacie WDK.

Osoba odpowiedzialna - Karolina Winiarska - sekretariat
tel. 17 853 25 35 - godz. pracy: 8:00-16:00