Ikona dostępności

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Znajdź

Ewidencje i rejestry

Dokumentacja Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie do 1986 r. znajduje się w zbiorach
Archiwum Państwowego w Rzeszowie,
ul. Władysława Warneńczyka 57 - tel. 17 230 48 08

Dokumentacja WDK od 1987 r. znajduje się w Archiwum Zakładowym WDK.
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Woźniak - tel. 17 853 52 57 w. 34


Zmiany organizacyjne

 • 1948 r. - Świetlica Związkowa
 • 1950 r. - Powiatowy Dom Kultury Związków Zawodowych
 • 1953-56 r. - Wojewódzki Dom Kultury Związków Zawodowych
 • 1957-98 r. - Wojewódzki Dom Kultury - państwowa jednostka organizacyjna
 • od 1999 r. - Wojewódzki Dom Kultury - instytucja samorządowa

Dokumentacja kontroli

 • WDK w Rzeszowie prowadzi książkę kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne
 • Książka kontroli wraz z protokołami pokontrolnymi znajduje się w sekretariacie WDK

Ewidencje i rejestry prowadzone w WDK w Rzeszowie

 • Ewidencja zarządzeń Dyrektora   - forma pisemna
 • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw - forma pisemna
 • Dziennik korespondencji sekretariatu - forma pisemna
 • Rejestr skarg i wniosków - forma pisemna
 • Ewidencja delegacji służbowych  - forma pisemna
 • Ewidencja osobowa pracowników - forma  elektroniczna i pisemna
 • Rejestr umów cywilnoprawnych - forma elektroniczna i pisemna
 • Ewidencja czasu pracy - forma elektroniczna + wydruk
 • Ewidencja zasiłkowa - forma elektroniczna + wydruk i forma pisemna
 • Ewidencja wynagrodzeń - forma  elektroniczna + wydruk i forma pisemna
 • Rejestr zakupów i sprzedaży  - forma elektroniczna + wydruk
 • Rejestr kasowy  - forma elektroniczna + wydruk
 • Rejestr operacji bankowych -  forma elektroniczna + wydruk
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - forma elektroniczna + wydruk i forma pisemna
 • Ewidencja umów najmu - forma pisemna
 • Ewidencja umów na usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne - forma pisemna
 • Ewidencja pieczątek - forma pisemna
 • Rejestr wypadków przy pracy - forma pisemna
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych - forma pisemna
 • Ewidencja zasobów archiwum zakładowego - forma pisemna