Ikona dostępności

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Znajdź

Kontakt

# Nazwa Pozycja Telefon
1. WOJEWÓDZKI DOM KULTURY W RZESZOWIE Centrala

17 8535257 - centrala
17 8532535 - sekretariat

2. DYREKTOR Damian Drąg - Dyrektor 17 8535257 w. 22
3. ZASTĘPCA DYREKTORA Krystian Rzemień 17 8535257 w. 24
4. PODKARPACKIE CENTRUM NAUKI Tomasz Michalski - Z-ca Dyrektora ds. PCN 17 8535257 w. 60
5. PODKARPACKA KOMISJA FILMOWA Marta Kraus - Kierownik 17 8535257 w. 40
6. Dział Animacji Kulturalnej Krystian Rzemień 17 8535257 w. 24
7. Dział Upowszechniania Sztuki i Współpracy z Samorządami   17 8535257
8. Dział Multimedialnych Technik Upowszechniania Kultury Adam Kus - Kierownik 17 8535257 w. 29
9. Dział Administracyjno-Techniczny Maria Cupryś - Kierownik 17 8535257 w. 34
 10.  Dział Finansowo-Księgowy Barbara Sabik - Główny Księgowy 17 8535257 w. 31
11. Samodzielne stanowisko ds. kadr Agnieszka Sikora - Główny specjalista ds. kadr 17 8535257 w. 25
12. Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu Karolina Winiarska - Specjalista 17 8535257 w. 20
13. Inspektor ochrony danych Krzysztof Opaliński
kontakt e-mail: wdk.rodo@podkarpackie.pl