Ikona dostępności

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Znajdź

Kontakt

  #     Nazwa                                                                                      Pozycja                                                                Nr telefonu                      
1.   WDK W RZESZOWIE Centrala  17 8535257 - centrala
 17 8532535 - sekretariat
2.   p.o. DYREKTORA Damian Drąg  17 8535257 w. 22
3.   ZASTĘPCA DYREKTORA Jakub Izdebski  17 8535257 w. 24
4.   PODKARPACKIE CENTRUM NAUKI Tomasz Michalski - Z-ca Dyrektora ds. PCN  17 7720910
5.   PODKARPACKA KOMISJA FILMOWA Marta Kraus - Kierownik  17 8535257 w. 60
6.   Dział Upowszechniania Sztuki i Współpracy z Samorządami     17 8535257 w. 32
7.   Dział Technik Audiowizualnych i Cyfrowych Adam Kus - Kierownik  17 8535257 w. 29
8.   Dział Animacji Kulturalnej Edyta Gazda-Łuksa - Kierownik  17 8535257 w. 50
9.   Dział Administracyjno-Techniczny Maria Cupryś - Kierownik  17 8535257 w. 49
10.   Dział Finansowo-Księgowy Barbara Sabik - Główny Księgowy  17 8535257 w. 31
11.   Dział Promocji i Pozyskiwania Funduszy Jakub Izdebski  17 8535257 w. 24
12.   Samodzielne stanowisko ds. kadr Agnieszka Sikora - Główny specjalista  17 8535257 w. 25
13.   Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu Karolina Winiarska - Specjalista  17 8535257 w. 20
14.   Inspektor ochrony danych Iwona Kiebała - e-mail: rodo@kulturapodkarpacka.pl  17 8535257 w. 37