Ikona dostępności

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Znajdź

Regulamin

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2018
Dyrektora WDK w Rzeszowie z dnia 6 września 2018 r.

Regulamin Organizacyjny WDK zawiera:

  • Postanowienia ogólne
  • Zarządzanie WDK
  • Struktura organizacyjna
  • Obowiązki Głównego Księgowego i Kierowników Działów
  • Zadania działów, Podkarpackiej Komisji Filmowej, podkarpackiego centrum nauki i samodzielnych stanowisk pracy
  • Zasady podpisywania i obieg dokumentów
  • Zasady udzielania pełnomocnictw
  • Kontrola zarządcza
  • Skargi i wnioski
  • Postanowienia końcowe

Pliki do pobrania