Ikona dostępności

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Znajdź

Regulamin organizacyjny

Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2022
Dyrektora WDK w Rzeszowie z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego WDK w Rzeszowie

 

Regulamin organizacyjny zawiera:

  • Postanowienia ogólne
  • Zarządzanie WDK
  • Struktura organizacyjna
  • Zakres zadań i odpowiedzialności kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy
  • Zadania komórek organizacyjnych
  • Zasady podpisywania, obieg i udostępnianie dokumentów
  • Udzielanie pełnomocnictw
  • Kontrola zarządcza
  • Skargi i wnioski
  • Postanowienia końcowe

Pliki do pobrania