Ikona dostępności

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Znajdź

Rejestr instytucji kultury

Wojewódzki Dom Kultury, którego organizatorem jest Województwo Podkarpackie, wpisany jest z numerem 1/99 do "Rejestru Instytucji Kultury" prowadzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury - Dz.U. Nr 20, poz. 80.

Osobą upoważnioną do reprezentowania instytucji jest Damian Drąg - Dyrektor WDK w Rzeszowie.

 

Pliki do pobrania