Ikona dostępności

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Znajdź

Statut

STATUT WOJEWÓDZKIEGO DOMU KULTURY W RZESZOWIE

Uchwała Nr XLI/712/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

 

Postanowienia ogólne / Cele i zadania
Organy zarządzające i doradcze / Gospodarka finansowa
Postanowienia końcowe

Pliki do pobrania

W tym dziale